OSI Modellen

OSI modellen er en toretisk modell som forklarer hvordan ulike typer nettverkskommunikasjon fungerer. Det er ikke nødvendig å kunne veldig mye om dette, med mindre man skal jobbe på et forholdsvis avansert nivå. Det holder å vite at OSI modellen finnes og hva den er.

Beskrivelse i Wikipedia: OSI – Modellen

Her er ensvensk film som forklarer kanskje nesten litt for mye, men det går jo an å se de første minuttene. Filmen er laget av HV Christian Ohlsson.