Router

Oppgaven til en router er å sørge for kommunikasjon mellom nettverk. Man kan for eksempel godt si at Internett er et nettverk av nettverk som er koblet sammen ved hjelp av et stort antall routere.

Her har vi noen få ord i den norske utgaven av Wikipedia: Ruter

Og noen flere ord i den engelskspråklige utgaven av Wikipedia: Router

Den reoutertypen som de fleste av oss kommer bort i det er vel den NAT-routeren som vi har hjemme og som sørger for en delt internettforbindelse, samtidig som den også fungerer som en hardware firewall ut mot Internett.

Her har vi en video som summerer opp likheter og forskjeller mellom en hub, en switch og en router:

Her, nedenunder, så har vi en video med litt mer detaljer om hvordan en datapakke passerer gjennom en switch og en router og så en switch igjen. Routeren er den «runde boksen» i midten som i deler av filmen er merket «Default gateway».