Kunstig intelligens – AI

Hva har kunstig intelligens med bruk av PC å gjøre?

Vel – Når vi bruker en PC så jobber vi ofte opp mot Internett, og der finnes det ganske mange systemer som analyserer og henter ut «metadata» ut av de dataene som vi produserer. Tidligere så lå fortjenesten i produksjon av programvare og tjenester i å selge lisenser. Dette skjer fortsatt, men mye av fortjenesten ligger også i å hente ut informasjon og kommersialisere informasjon om brukeren, dvs deg.

Med «metadata» så menes «data om data», altså ikke bare «dine data», men også det man har funnet ut om dine data og om deg, etter at dataene har blitt analysert.

Med «kunstig intelligens» så menes dataprogrammer for analyse av data som oppfører seg slik at det kan minne om menneskelig intelligens.

Når man legger ut data eller opplysninger på Internett, så må man alltid ta høyde for at disse enten blir lest av andre mennesker, eller at de uansett vil bli analysert av «maskiner» og «kunstig intelligens» og at det vil bli produsert metadata.