PC og nettsky

  • Tidligere så skjedde all databehandling på en PC eller en datamaskin som hadde en bestemt fysisk plassering.
  • Etter utviklingen av Internett, så har det nå også blitt vanlig at databehandling gjennomføres ved ulike datamaskiner som befinner seg ute i «nettskyen», dvs ute på Internett.
  • Artikkel hos Wikipedia
  • Et eksempel på en godt kjent tjenste som kjører i nettskyen er Microsoft 365.

Et valg med mange sikkerhetsmessige implikasjoner.

  • Om man skal utføre arbeidsoperasjoner ut i fra en PC som arbeidsflate, så kan man i praksis veldig ofte velge mellom å få arbeidsoppgavene utført lokalt på PC’en eller ute på en eller flere servere ute i nettskyen.
  • Om vi velger å utføre arbeidsoppgavene på egen PC eller ute i nettskyen, vil kunne ha mange sikkerhetsmessige «følger» eller «implikasjoner».
  • På disse nettsidene så skal vi se litt nærmere på hvordan vi kan utføre arbeidsoppgavene enten på egen PC eller «oppe i nettskyen».

Hva er «nettskyen»?

  • En populær måte å beskrive dette på, det er at å utføre program eller en tjeneste i nettskyen, det er å «uføre oppgaven på en annen person sin PC». Det ligger i sakens natur at når vi velger å utføre arberidsoppgavene «på en annen person sin PC», da vil den som eier «den andre PC’en» vite ganske mye om hva man holder på med.
  • Med «nettskyen» så mens jo «Internett» som jo består av titusenvis av PC’er og servere som er koblet sammen i et verdensomfattende nettverk.
  • «Servere» sørger for å levere ut data til Internett, eller for å utføre arbeidsoppgaver eller programmer for «klienter» eller «brukere» som sitter bak en vanlig PC, eller som benytter funksjonene på servnerne fra en mobiltelefon eller et nettverk.