Python

Programmering i Python 3

Note: Innholdet på denne websiden bygger videre på innholdet i et grunnkurs i Python programmering i regi av NTNU. Mitt bidrag er å forsøke å lage en oppsummering av stoffet som medfører at det kanskje og forhåpentligvis blir lettere tilgjengelig. Code snippets er lagt ut slik at de skal kunne kopieres og være kjørbare. Jeg har brukt Anaconda IDE. Hvis man ønsker en litt «annerledes og enklere» tilnærming til Python så kan man også ta utgangspunkt i MicroPython for BBC Micro:bit

Innhold

1. Matteoperasjoner

2. Variabler og printing

3. Heltall int og slyttall float

4 Strenger og input funksjonen

5. Boolske verdier

6. If betegnelser og flere logiske operatorer

7. Funksjoner

8. Scope, lokale og globale variabler

9. Importering av biblioteker

10. Indeksering og slicing

11. Løkker(loops)

12. Intro til lagringsstrukturer

13. Lister

14. Tupler

15. Matriser

16. Unntakshåndtering

17. Mengder

18. Dictionaries

19. Filhåndtering

20. Rekursjon

21. Objekter

22. Oppsummering

22. Nedlasting

23. Turtle

Online testmiljø