Binærteller-gpiozero

Binærteller basert på Python og gpiozero

Program for testing av oppkobling:


import gpiozero as gpzero
from time import sleep

resetbutton = gpzero.Button(3)
leds = gpzero.LEDBoard(26,16,20,21)

# test trykknappen
while True:
  if resetbutton.is_pressed:
    print("Trykknappen virker.")
    break
  else:
    print("Test ut trykknappen.")

# test led lysene
leds.on()  
sleep(3)
leds.value = (0,0,0,1)
sleep(1)
leds.value = (0,0,1,0)
sleep(1)
leds.value = (0,1,0,0)
sleep(1)
leds.value = (1,0,0,0)
sleep(1)
leds.off()


Program for binærteller:


# Eksempel på Raspberry Pi binærteller med gpiozero
# Ref: gpiozero.readthedocs.io

import gpiozero as gpzero
from time import sleep

# Gjør klar trykknapp and bank med led-lys
resetbutton = gpzero.Button(3)
leds = gpzero.LEDBoard(26,16,20,21)

# Funksjoner
def LightsOn ():
  while resetbutton.is_pressed:
    leds.on()
  
def ResetCounter ():
  global counter
  leds.off()
  counter = 0
  
def binary2lights(showThis):
  leds.value = (
    showThis & 0b1000,
    showThis & 0b0100,
    showThis & 0b0010,
    showThis & 0b0001)
  
# Ta i mot kommandoer fra trykknapp  
resetbutton.when_pressed = LightsOn
resetbutton.when_released = ResetCounter

# Sende 0...15 til LED-Lampene
while True:
  ResetCounter()
  while counter < 16:
    binary2lights(counter)
    counter += 1
    sleep(1)