Binærteller-rpi.gpio

Her er en variant av binærtelleren basert på Python og rpi.gpio

Eksempel på programkode basert på Python og rpi.gpio


# Binærteller basert på Python og rpi.gpio
# Ref: sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Home

import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Alternativt: GPIO.BOARD

# Klargjøre trykknapp og bank av led-lys
resetbutton = 3
leds = [26, 16, 20, 21]
GPIO.setup(3, GPIO.IN)
GPIO.setup(leds, GPIO.OUT)

# Funksjon for reset 
def handleReset ():
  while not GPIO.input(resetbutton):
    GPIO.output(leds, GPIO.HIGH)
    print("waiting for button")
  resetLightsandCounter()


def resetLightsandCounter():
  global counter
  GPIO.output(leds, GPIO.LOW)
  counter = 0
  print("reset")
  
  
# Funksjon for resetknapp
GPIO.add_event_detect(resetbutton, GPIO.FALLING)

# Sende 0...15 to led-lysene
while True:
  resetLightsandCounter()
  while counter < 16:
    if GPIO.event_detected(resetbutton):
      handleReset()
    GPIO.output(leds, (
      GPIO.HIGH if counter & 0b1000 else GPIO.LOW,
      GPIO.HIGH if counter & 0b0100 else GPIO.LOW,
      GPIO.HIGH if counter & 0b0010 else GPIO.LOW,
      GPIO.HIGH if counter & 0b0001 else GPIO.LOW
    )
  )
    counter += 1
    sleep(1)
#