Raspberry PI – PWM

Her har vi et par til varianter av bruk av pulsbredde modulasjon. Trykknappen har ingen funksjon. Pinne 40 er en standard pinne som ikke er spesielt egnet til PWM. Det finnes andre pinner som har hardware støtte for PWM.

Eksempel på kode 1:


from gpiozero import PWMLED
from time import sleep

led1 = PWMLED(21)

while True:
  led1.value = 0 # off
  sleep(1)
  led1.value = 0.5 # half brightness
  sleep(1)
  led1.value = 1 # full brightness
  sleep(1)
#

Eksempel på kode 2:


from gpiozero import PWMLED
from signal import pause
 
led1 = PWMLED(21)
 
led1.pulse()
 
pause()

#