Raspberry-Pi Sekvensstyring

Her skal vi forsøke å få til en sekvensstyring basert på Raspberry PI. Denne sekvensstyringen er basert på 3 stk prosessbrytere og en timmer. Den er egentlib bare ment som et «rammeverk» for videre utvikling av sekvensstyringer som kan tilbasses den enkelte oppgave.

Eksempel på programkode. Sekvensstyringen har 4 sekvenser. De 3 første er styrt av prosessbrytere. Den fjerde avsluttes av en timer.


# Sekvensstyring
# Pause på 0.2s for å redusere prosessorbelastning
# Arne G

from gpiozero import Button, LED
from signal import pause
import time

sekvens = 1
tid1 = 1.1

led1 = LED(21)
led2 = LED(26)
led3 = LED(19)
knapp1 = Button(2)
knapp2 = Button(16)
knapp3 = Button(20)

while True:
   
  if sekvens == 1 and knapp1.value:
    print("Sekvens 1")
    led1.on()
    led2.off()
    led3.off()
    sekvens = 2
  
  if sekvens == 2 and knapp2.value:
    print("Sekvens 2")
    led1.off()
    led2.on()
    led3.off()
    sekvens = 3
 
  if sekvens == 3 and knapp3.value: 
    print("Sekvens 3")
    led1.off()
    led2.off()
    led3.on()
    sekvens = 4
    tid1 = time.time()

  if sekvens == 4 and time.time() >= tid1 + 10:
    print("Sekvens 4")
    led1.on()
    led2.on()
    led3.on()
    sekvens = 1

  time.sleep(0.2)
    
pause()

#