RaspberryPi Meny

Her kommer et oppsett for programmering av en menyvalg hos Raspberry Pi.

Programkode, utkast 1:


# Styring av LED lys fra program-meny
# Pause paa 0.2s for aa redusere prosessorbelastning
# Knappene er ikke i bruk. Arne G
 
from gpiozero import Button, LED
from signal import pause
import time
 
run = False
sekvens = 1
tid1 = 1.1
 
led1 = LED(21)
led2 = LED(26)
led3 = LED(19)
knapp1 = Button(2)
knapp2 = Button(16)
knapp3 = Button(20)
 
valg = 0
 
while True:
 
  print("Valgmeny:\n")
  print("1. Tenn diode 1.") 
  print("2. Tenn diode 2.")
  print("3. Tenn diode 3.")
  print("4. Slukk dioder")
  print("5. Avslutt\n")
 
  valg = int(input("Tast inn ditt valg: "))
 
  if valg == 1: 
   print("\nDiode-1 On\n")
   led1.on()
  if valg == 2: 
   print("\nDiode-2 On\n")
   led2.on()
  if valg == 3:
   print("\nDiode-3 On\n")
   led3.on()
  if valg == 4:
   print("\nAll Diods Off\n")
   led1.off()
   led2.off()
   led3.off()
  if valg == 5: 
   break     
 
  time.sleep(0.2)
  
# pause()
 
#