Sekvensstyring med releutgang

Her er vist hvordan vi kan koble opp Vellemann VMS400 rele modul mot Raspberry PI. Enten så kan vi bruke 5V uttaket til Raspberry Pi, eller vi kan bruke en ekstra ekstern strømforsyning.

På figuren over så har vi bare brukt 5V utgangen på Raspberry Pi. På figuren under så har vi brukt en eksern spenningskilde på 9V.