Start og stopp av motor

Her er et eksempel på start og stopp av en lysdiode eller en motor.

Eksempel på programkode:


from gpiozero import Button, LED
 
led1 = LED(3)
knapp1 = Button(26, pull_up=False)
knapp2 = Button(20, pull_up=False)
 
while True:
  
  if knapp1.is_active:
     
    led1.on()
 
  if knapp2.is_active:
 
    led1.off()


Referanse: