Start og stopp av to motorer

Her er litt uttesting på start og stopp av to motorer vha Rasberry Pi. I følge dokumentasjon så dreier det seg jo bare om start og stopp av LED dioder, men dette signalet kan jo kobles videre til releer eller til kraftigere elektronikk, slik at det blir til en motorstyring.

Eksempel på programkode:


# Motorstart av to motorer med felles stopp
# Arne G
 
from gpiozero import Button, LED
  
led1 = LED(21)
led2 = LED(26)
knapp1 = Button(2)
knapp2 = Button(16)
knapp3 = Button(20)
 
while True:
  
  if knapp1.value:
     
    print("M1 Running")
    led1.on()    
 
  if knapp2.value:
 
    print("M2 Runing")
    led2.on()
 
  if knapp3.value:
 
    print("M1-M2 Off")
    led1.off()
    led2.off()
#

Noe forbedret program som gir mindre prosessorbelastning:


# Start two motors, common stop
# Arne G
 
from gpiozero import Button, LED
from signal import pause
  
led1 = LED(21)
led2 = LED(26)
knapp1 = Button(2)
knapp2 = Button(16)
knapp3 = Button(20)

def start_m1():
  print("Start M1")
  led1.on()

def start_m2():
  print("Start M2")
  led2.on()

def stopp_m1m2():
  print("Stop M1-M2")
  led1.off()
  led2.off()  

knapp1.when_pressed = start_m1
knapp2.when_pressed = start_m2
knapp3.when_pressed = stopp_m1m2

pause() # Prevent closing down from shell