Trykknapp og led 3

Her har vi et par til varianter av trykknapp oog styring av et LED lys.

Eksempel på kode 1:


from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
 
led1 = LED(21)
knapp1 = Button(2)
 
knapp1.when_pressed = led1.on
knapp1.when_released = led1.off
 
pause()
 
#

Eksempel på kode 2:


from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
 
led1 = LED(21)
knapp1 = Button(2)
 
led1.source = knapp1.values
 
pause()
 
#

Eksempel på kode 3 – Avventer at knappen trykkes:


from gpiozero import Button
 
knapp1 = Button(2)
 
knapp1.wait_for_press()
print("Knappen har blitt trykket")
 
#

Eksempel på kode 4 – Koden kjører bare en gang:


# Det viste seg at denne faktisk kjorte mange ganger
# slik at kodevariant 5 faktisk blir overflodig

from gpiozero import Button
from signal import pause
from time import sleep
 
def si_hei():
  print("Hei!")
 
def si_morna():
  print("Morna!")
 
knapp1 = Button(2)
 
knapp1.when_pressed = si_hei
knapp1.when_released = si_morna
  
pause()
 
#

Eksempel på kode 5 – Koden kjører i sløyfe:


from gpiozero import Button
from signal import pause
from time import sleep
 
def si_hei():
  print("Hei!")
 
def si_morna():
  print("Morna!")
 
knapp1 = Button(2)
 
while True:
 
  knapp1.when_pressed = si_hei
  knapp1.when_released = si_morna
  sleep(0.2)
 
pause()
 
#