Trykknapp og lysdiode 2

Her har vi et annet eksempel med inngang i form av en trykknapp og en utgang i form av en lysdiode.

Programeksempel 1 – gpiozero:


from gpiozero import LED, Button
from signal import pause

mySwitch = Button(2)
myLED = LED(26)

# Test oppkoblingen av lysdioden
# myLED.blink()

mySwitch.when_pressed = myLED.on
mySwitch.when_released = myLED.off

pause()