Trykknapp og Lysdiode

Her ser vi på hvordan vi kan hente inn et inngangssignal og sette et utgangssignal med Raspberry Pi.

Programkode i Python basert på gpiozero:


# Program basert på gpizero

from gpiozero import Button, LED

myLED = LED(3)
myButton = Button(26, pull_up=False)

# myLED.blink()

myLED.source = myButton.values

Alternativ kode


from gpiozero import Button, LED
 
led1 = LED(3)
knapp1 = Button(26, pull_up=False)

while True:
 
  if knapp1.is_active:
    
    led1.on()

  else:

    led1.off()

Programkode i Python basert på Rpi.GPIO:


# Program basert på Rpi.GPIO 

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM) # eller GPIO.BOARD for bruk av fysiske nummer

myLED = 3
myButton = 26

GPIO.setup(myLED, GPIO.OUT) # Klargjøring av utgang
GPIO.setup(myButton, GPIO.IN, PULL_UP_DOWN=GPIO.PUD_DOWN) # Klargjøring av inngang

while True:
  if GPIO.input(myButton) :
    GPIO.output(myLED, 1)
  else:
    GPIO.output(myLED, 0)