Dybdelæring

Fra Utdanningsdirektoratets nettside så finner vi denne definisjonen:

Definisjon av dybdelæring

“Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.”

Et interessant og viktig spørsmål innenfor elektrofagene det blir jo da: “Hvilke begreper, metoder og sammenhenger” er det som er viktige og sentrale I forhold til dagens og morgendagens elektrofag.

En problemstilling som alltid vil måtte være viktig det er prinsipper for energiomsetning I elektriske anlegg, slik som Ohms lov og Effektformelen og det å kunne dimensjonere og installere elektriske anlegg riktig og “fagmessig” (slik at estetiske og sikkerhetsmessige krav er oppfylt.)

En annen problemstilling som etterhvert er like viktig, det er å kunne forstå prinsipper og sammenhenger rundt bruk av programmerbare enheter og mikrokontrollere og tekniske systemer tilkoblet nettverk og Internett.

Innenfor elektrikerfaget så vil alle “smarthus” være basert på programmerbare mikrokontrollere og bruk av nettverks og kommunikasjonsteknologi. I de bygningene som ikke er “smarthus” så vil man allikevell bruke systemer og eneheter som er basert på programmerbare mikrokontrollere og/eller “system-on-a-chip”*, for eksempel ladestasjoner for elbiler, varmepumper, alarmsystemer, telefonisystemer og underholdsnings og kommunikasjonssystemer.

Innenfor større bygg, slik som skoler, sykehus, kontor og industribygg så vil man så godt som alltid basere seg på systemer for bygningsautomatisering og sentrale driftskontroller som igjen er basert på progrmmerbare mikrokontrollere, “system-on-a-chip” og nettverkskommunikasjon.
For automatikerfaget så vil det være slik at de aller fleste instrumenterings, styrings og reguleringssystemer vil være basert på bruk av programmerbare mikrokontrollere.

Det tidligere studiet “VG1 elektrofag” har nå skiftet navn til “VG1 Elektro og datateknologi”. Navnet på studieretningen har også blitt skiftet om fra “Elektrofag” til “Elektro og datateknologi”.
Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre med faglig innhold og læringsmetoder som er tilpasset dagens læreplan og “det nye elektrofaget”.