VG1 Elektrofag – Automatisering

Praktisk gjennomføring.

(Konkretisering – Læreplan fram til og med våren 2019)

Modul 1 – Kontaktorstyring

Komponenter:

 • Automatsikringen
 • Kontaktoren
 • 3-Fase motoren
 • Motorvernet
 • Elektromekanisk timer

Målinger:

 • Måling av spenning.
 • Måling av resistans.
 • Måling av kontinuitet i kabel.
 • Måling av isolasjonsmotstand.
 • Måling for belastning og kortslutning.

Regelverk:

 • Lov-Forskrift-Norm
 • FEL
 • Maskinforskriften
 • NEK 400
 • NEK-EN-60204-1

Læringsoppdrag:

 • Holdekretsen
 • Dreieretningsvenderen
 • Start av to motorer med tidsforsinkelse

Modul 2 – PLS Styring

PLS

 • Hardware – generelle prinsipper.
 • Innganger – Optocouplere
 • Releutganger
 • Programmering i ladder

Målinger

 • Måling av elektrisk strøm

Læringsoppdrag

 • Holdekrets med PLS
 • Dreieretningsvender med PLS
 • Start av to motorer med tidsforsinkelse

Modul 3 – Styring av turtall med frekvensomformer

 • Frekvensomformeren – Generelle prinsipper
 • Oppkobling mot 3 fase motor
 • Bruk av analogt styresignal

Læringsoppdrag

 • Dreieretningsvender med frekvensomformer

Modul 4 – Kontinuerlig regulering.

 • Forskjellen på styring og regulering.
 • Grunnleggende om avviksregulering og P-regulering
 • Prinsippene for regulering vha PID regulator.
 • Måling av nivå – 4-20 mA
 • Måling av trykk – 4-20 mA
 • En enkel nivåregulering