Om websiden

Webstedet ble påbegynt som min praktiske prosjektbesvarelse for kurset IT6204 Anvendt programmering for lærere (Vår 2019) hos NTNU. Webstedet innehold da bare læringsresurser for programmering. Webstedet utvikles i ettertid slik at det også inneholder andre læringsressurser for elektrofagene.

Webstedet ble bygd opp som en del av prosjektbesvarelsen og er basert på anvendelse av fritt tilgjengelig OpenSource. Som operativsystem benyttes Linux Centos 7 med såkalt LAMP stack og «ovenpå» dette benyttes WordPress som CMS for editering og publisering av læringsressurser.

EDIT – 13.10.2019

Note: Det som sies om læreplanene i forprosjektet er med vurdering ut i fra de gamle læreplanene som går ut i vår. Med utgangspunkt i utkastet til de nye lærepalanene som gjelder fra høsten av, så kan det se ut som at kursopplegget til NTNU passer meget bra.

Websiden utvikles av Arne Gylseth, Stavanger, Norge.