Pensjon

Generell veiledning:

Pensjon etter folketrygdeloven.

AFP – Avtalefestet pensjon (62-64 og 65-66)

Tjenestepensjon (Fra 67)

Samordning av pensjoner.

Pensjonskasser.

**********************************
********* Pensjonsboka ***********
**********************************

Kapittel 1 – Innledning

For å skaffe oversikt over opparbeidede rettigheter:
Logg inn hos NAV. Se på opptjening og bruk pensjonskalkulator.

Bruk NAV sin pensjonskalkulator (S 8):

Skal gi 7-8 sider med informasjon:

  1. Logg inn på NAV sin hjemmeside.
  2. Velg din pensjon
  3. Velg kalkulator
  4. Velg: AFP med påfølgende alderspensjon fra 67 år.
  5. Gå inn på beregnet pensjon
  6. Gå inn på detaljer.
  7. Det skal framkomme et skriv på 6-7 sider som gir oversikt.

*** Del 1 – Offentlig sektor. Valgmuligheter ***

Kapittel 4

Født mellom 1954-1962 – Valgmuligheter (S 36-49)

*** Del 3 – Folketrygdens pensjoner og stønader ***

Kapittel 13

Alderspensjon fra folketrygden for personer f 1954-1962 (S 116-121)

Kapittel 16

Etterlattepensjon fra folketrygden. (S 146-153)

Kapittel 17

Barnepensjon fra folketrygden. (S 157)

Kapittel 18

Sykepenger fra folketrygden (S 158-162)

Kapittel 21

Ektefelletillegg og barnetillegg fra Folketrygden (S 172)

*** Del 4 – Pensjonsordninger i offentlig sektor ***

Kapittel 22

Offentlig tjenestepensjon – TPO (S 173-176)

Kapittel 23

AFP i offentlig sektor, født før 1963 (S 177-190)

Kapittel 24

Alderspensjon fra offentlig ordning – TPO, Født før 1963 (S 191-236)

Kapittel 25

Uførepensjon i offentlig sektor – TPO. (S 237-246)

Kapittel 26

Ektefellepensjon i offentlig sektor – TPO. (S 247-252)

Kapittel 27

Barnepensjon fra offentlig ordning – TPO (S 253)

Kapittel 28 

Barnetillegg fra offentlig ordning (TPO) (S 254)

Kapittel 30

Ny offentlig tjenestepensjon og AFP. (S 259-267)

*** Del 6 – Andre aktuelle pensjonsforhold ***

Kapittel 45

Skatt på pensjon. (S 338-346)

Kapittel 46

Pensjon og utlandet (S 347-352)

Kapittel 47

Pensjon og ny livssituasjon (S 353-355)

Kapittel 48

Om å bruke formuen som pensjon. (S 356)

*******************************

*******************************

Websider