VG2-auto-eksamen

Automatiserte systemer og elenergi. 

Kontaktor:

 • Forklare funksjon og virkemåte.
 • Forklare prinsipper for feilsøking.

PLS:

 • Hardware – Funksjon og oppbygging.
 • Kunne forklare eget styrestømskjema.
 • Programmering generelle prinsipper.
 • Programmering av HMI
 • Legge fram dokumentasjon og forklare eget program.
 • Forklare prinsipper rundt feilsøking.

Instrumentering:

 • Generelle prinsipper for måletransmittere.
 • Genrelle prinsipper for oppkobling av transmittere – en-leder, to-leder og tre-leder.
 • Aktive og passive måleelementer.
 • Resisteive målesensorer.
 • Thermocouples.
 • Analoge systemer for signaloverføring.
 • Digitale systemer for signaloverføring – Feltbus
 • Prinsipper for feilsøking.
 • Detaljer for trykkmåler i egen reguleringssløyfe.
 • Prinsipper for kalibrering og justering av egen måletransmitter.
 • Prinsipper for D/P cella.
 • Flow-måleren
 • Generelle prinsipper for kalibrering, trykk og temperatur.
 • Omgjøring av analogt målesignal fra 4-20 mA til 0.2-1V, 1-5V og 2-10V.
 • Lese og forklare egene strømsløyfer.
 • Prinsipper for feilsøking i egne strømsløyfer.

Reguleringssløyfen.

 • De typiske egenskapene til en prosess. Tidskonstant og dødtid.
 • Forskjell mellom styring og regulering.
 • Reguleringssløyfa – Prinsipper for avviksregulering.
 • Detaljer rundt egen reguleringssløyfe. Demonstrasjon og forklaring av virkemåte.
 • Regulatorens funksjon og virkemåte.
 • PID – Regulering.
 • Optimalisering – Ziegler Nichols 1. og 2. regel.
 • Prinsipper for foroverkobling.
 • Prinsipper for kaskaderegulering. (Hvordan bygge om egen modell.)
 • Prinsipper for forholdsregulering.
 • Stabilitet og ustabilitet i et reguleringssystem.
 • Prinsipper for feilsøking i et reguleringssystem.

Motor og pumpe.

 • 3-fasemotorens funksjon og oppbygging.
 • Merkeskiltet. (Elenergi)
 • Belastningsstrøm
 • Sentrifigalpumpen.

Reguleringsventilen.

 • Prinsipper rundt funksjon og virkemåte.
 • Elektrisk og peneumatisk ventil.
 • I/P omformeren.
 • Ventilstilleren – En innebygd reguleringssløyfe.
 • Prinsipper rundt funksjonsprøve, feilsøking og benck-setting.
 • Typiske funksjonsfeil. Vedlikehold.

Frekvensomformeren.

 • Funksjon og virkemåte.
 • Oppkobling.
 • Konfigurering.
 • Feilsøking.

Maskintavla.

 • Mekanisk oppbygging.
 • Signaljord.
 • Rekkeklemmer.
 • Beskyttelsesjord. (Elenergi)

Elenergi:

 • Hvordan regelverket for elenergi og automasjon er bygd opp.
 • Forskjell og likheter mellom lov, forskrift og norm.
 • Kunnskaper om de viktigste lovene, normene og forskriftene.
 • Regelverk for bygninger og regelverk for «maskiner».
 • Hvem som gir ut regelverket.
 • Prinsipper for CE merking.
 • Hvordan man gjennomføre en sluttkontroll og forståelse for hvorfor de enkelte handliger i forbindelse med sluttkontrollen utføres.
 • Hvordan man måler kontinuitet i en jordleder og forståelse av alle prinsipper rundt dette.
 • Hvordan man måler isolasjonsmotstand og forståelse av prinsippene rundt dette.
 • Hvordan man måler for kortslutning og hvordan man vurderer måleresultatene.
 • Hvordan man måler faseviklingene og for overslag til jord i en trefasemotor.
 • Kunne forklare sjerne og delta-kobling og merkeskilt.
 • God forståelse for fordelingssystemer, IT, TN og TT.
 • Forståelse for prinsipper for jording og utjamningsforbindelser.
 • God forståelse av automatsikringens funksjoner og virkemåte. (Kortslutningsven, overbalstningsven, jordfeilvern.)
 • Å kunne forklare motorvernet.
 • Forståelse av prinsipper rundt kabelens strømføringsevne.
 • Prinsipper rundt selektivitet.
 • Forståelse av prinsippene rundt spenningsfall i leder.
 • Forståelse av prinsippene rundt største og minste kortslutningsstrøm.
 • Å kunne gå fra «virkelighet» til koblingsskjema og motsatt vei.
 • Å kunne feilsøke ut i fra koblingsskjema.
 • Beregning av belastningsstrøm for ulike typer belastninger.
 • Switchet og «analog» strømforsyning.
 • Prinsipper rundt EX og EX-beskyttelse.
 • Eventuelt litt om frekvensomformeren.
 • Effekttransistoren og «solid state» releet.

Sluttkontroll

 • Tverrfaglig – Elenergi og automatiserte systemer.
 • Funksjonsprøve.
 • Ellers mest elenergi. (Målinger kontinuitet, isolasjonsmotstand, kortslutning.)

Dokumentasjon.

 • Risikovurdering
 • Arrangementstegning.
 • Styrestømskjema.
 • Hovedstrømskjema.
 • Tilordningliste (PLS)
 • Rekkeklemmetabell
 • Skjema for strømsløyfer.