Webside

Utvikling av websider.

Standard for utarbeidelse av websider:

For editering av grafikk, bilder og utarbeidelse av prototyper til websider så brukes redskaper som har et omfattende kursmateriell og store brukergrupper bak seg. Dette kan være Adobe Creative Cloud:

Adobe Photoshop – For fotoredigering
Adobe Illustrator – For grafikk og prototyper.
Adobe XD – For prototyper.
Som felles plattform for alle websider så benyttes WordPress. Det er nødvendig å utvikle en dybdekompetanse i bruk av WordPress.

For utvikling av websider så brukes godt etablerte “generelle templates” og godt etablerte plugins med forholdsvis store brukermiljøer bak seg. Det er nødvendig å etablere en dybdekompetanse i forhold til alle de themes og de plugins som er i bruk.

Det er en forutsetning at det finnes et rikholdig kursmateriell, godt etablerte brukermiljøer, god brukersupport og god dokumentasjon for alle themes og plugins som er i bruk. Aktuelle redskaper:

Divi
Elementor
Siteoregon
WPBeawerbuilder
Elementor Hello Theme
OceanWP
Astra
GenratePress

For streaming av video så brukes Vimeo og YouTube.

For utvikling av webbutikker skal det benyttes:

Woocommerce
Hvis det benyttes underleverandører så skal det bare benyttes godkjente themes og plugins.

Alle arbeider skal leveres på kildekodeformat, slik at det er mulig å arbeide videre med dem i nye prosjektet.

Det må alltid gjennomføre en kontroll av kildekode og av nødvendig dokumentasjon før betaling.

Endringer i standarden skal bare skje etter en tilsrekkelig god og helhetlig faglig begrunnelse.

Standarden over gjelder bare for enkle websider. For utviklingsprosjekter som har karakter av “systemutvikling” så gjelder det andre krav.