V2020-Detaljer

Her vi bli utdypet noen detaljer i systembeskrivelsen i vedlegget som det kanskje ikke er «nødvendig» å vite, men som det kanskje kan være «greit å vite» allikevel.