Frekvensomformeren

Frekvensoformeren eller VFD – «Variable Frequency Drive» på engelsk brukes når vi ønsker å omforme en drivspenning for eksempel 230V eller 400 V 50 Hz AC til en frekvens som vi kan variere fritt. Ved å omforme og variere framvensen til vekselspenningen så kan vi for eskempel få en elektrisk asynkronmotor til å gå med det turtallet som vi måtte ønske. Filmen under gir en kort introduksjon: