Holdekretsen

Holdekretsens oppgave er å fungere som en sikkerhetsbryter, eller en «nullstrømbryter». Dersom en farlig maskin står og kjører og strømmen blir borte, så skal ikke maskinen starte på nytt igjen når strømmen kommer tilbake.

Tegningen over viser en enkel 230V styrestrømkrets. Hvis du klikker på figuren over så kan du se en animasjon som viser hvordan styrestrømkretsen for en holdekrets fungerer.

Over: Hovedstrømkrets

Det skal finnes en startknapp og en stoppknapp som gir mulighet til å starte og stoppe en asynkronmotor eller et annet apparat eller utstyr som mottar drivspenning fra holdekretsen. Animasjonen under gir en oversikt over hvordan holdekretsen fungerer i forhold til hovedstrømkrets og styrestrømkrets.

Animasjonen over viser hvordan startknappen gir spenning til en trekkmagnet som lukker hovedkontakter og hjelpekontakt hos kontaktoren. Hjelpekontakten er koblet i parallell med startknappen slik at trekkspolen fortsatt får spenning og strøm etter at man har sluttet å trykke på startknappen. Vi har derfor en “holdekrets”. Når vi bryter strømmen til trekkspolen, dvs “holdekretsen” ved hjelp av stoppknappen så mister trekkspolen sin spenning og kontaktoren vil åpne. Motoren vil da bli spenningsløs og den vil stanse.

Hvis drivspenningen blir borte enten i et kort øyeblikk eller i en lengre periode så vil dette ha den samme effekten som at stoppknappen trykkes inn. Trekkspolen mister sin spenning og kontaktoren åpner. Motoren vil da ikke starte når spenningen kommer tilbake. Holdekretsen har derfor også navnet “nullespenningsbryter” og den brukes ofte som “sikkerhetsbryter” for en del maskiner og automatiserte anlegg.

Steg for steg beskrivelse

Her skal vi se litt nærmere på en “steg for steg beskrivelse” av det som skjer i animasjonen over, med andre ord: En detaljert beskrivelse av hvordan holdekretsen fungerer. Man kan nok innvende at det mangler automatsikringer og motorvern. Dette er tatt vekk for ikke å gjøre framstillingen eller forklaringen for komplisert.

Steg 0 – Motoren står stille.

Steg 0 – Utgangspunktet er at motoren har stanset.

Steg 1 – Startknappen trykkes inn.

Steg 1 – Så trykkes “start” bryteren inn. Trekkmagneten til kontaktoren får spenning, men i løpet av den første brøkdelen av et sekund så har ikke kontaktoren rukket å slå inn.

Steg 2 – Trekkmagneten trekker inn ankeret .

Steg 3 – Ordinær drift

Steg 4 – Stans av motoren.

Steg 4 – Stans av motoren. Når vi trykker inn stopp bryteren som er “Normally Closed” så brytes den elektriske styrestrømkretsen som får kontaktoren til å holde inne. Kontaktoren åpner og motoren stanser. Det samme skjer dersom anlegget blir spenningsløst et lite øyeblikk. Da åpner kontaktoren og motoren stanser. Derfor så kaller vi også holdekretsen for en “nullspenningsbryter”.