PLS-Eksempel-2

I denne oppgaven så skal vi starte og stoppe 3 stk asynkronmotorer som driver hvert sitt transportbånd i riktig rekkefølge.

Startrekkefølge: M3 – M2 – M1

Stopprekkefølge: M1 – M2 – M3

Hvis oppstarten skjer i feil rekkefølge så vil dette kunne medføre at det «renner over» med transportert masse. Ved stans så kan først transporrtbånd 1 tømme seg, så transportbånd 2 og til sist transportbånd 3. så er de alle sammen tomme.

Utarbeid et program som bare gjør det mulig å starte og stoppe transportbåndene i riktig rekkefølge, mår hver motor har sin egen start og stopp knapp.

Den som ønsker en ekstra utfordring kan jo lage en programløsning som gjør at man kan styre hele start og stoppsekvensen ved hjelp av en enkelt start og en enkelt stopp knapp. Start og stopp-sekvensen skal også da skje i riktig rekkefølge, og så er det timere som gir en liten pause mellom oppstart og stopp av de 3 transportbåndene.

Manuell styring med forriglinger:

Eksempel på program som bør kunne gjøre jobben.

Kjøring av programmet på YouTybe:

Eksempel på program for «ekstra utfordring» (Kanskje litt for vanskelig.)

(Synes ikke dette programmet fra min side er særlig bra, for det er «vanskelig lesbart». Mulig at noen av dere kan finne på en bedre løsning.)

Program vist på skjerm:

Lengde på forsinkelser/timere: T1 = T2 = T3 = T4 = 5 s

Kjøring av programmet på Youtube:

(Dette må kjøres i fullscrennmode hvis man skal klare å se hva som skjer.)

Nytt løsningforslag for automatisk start og stopp.

Note: Dette er kanskje litt vanskelig stoff for VG1 elever, slik at dette med automatisk start og stopp av 3 motorer, det er for de spesielt interesserte.

Det aller første programmet med manuell start og stopp for hver enkelt motor fungerte jo OK. Når dette skulle automatiseres med timere så ble det til et nokså «uryddig» program.

Her er et eksempel på en helt annen måte å løse denne oppgaven på. Jeg mener at denne siste løsningen er mer «lesbar» og «ryddig»:

Lengde på timere/tidsforsinkelser:

T1 = 0.1 s, T2 = 5 s, T3 = 10 s, T4 = 0.1 s, T4 = 0.1 s, T5 = 5 s, T6 = 10 s

Video som viser siste programeksempel kjøre: