Stort trafikklys

Styring av trafikk gjennom et lyskryss.

Du skal styre trafikken gjennom et lyskryss. Lyskrysset består av en hovedvei med en kryssende sidevei.

  • Når det ikke er trafikk på sideveien så skal hovedveien ha kontinuerlig grønt lys. Sideveien skal ha rødt lys.
  • Når en magnetslynge lagt ned i sideveien før lyskrysset senser at det er en bil der, så skal dette starte en sekvens som skal slippe trafikken ut på, eller over hovedveien.
  • Utarbeid et PLS program som kan styre lyskrysset slik som beskrevet under og planlegg oppkoblingen av alle de 24 lampene.

Figur 1 – Stryring av trafikk gjennom gatekryss.

Figuren under viser hvordan lampene i lyskrysset kan være koplet opp.

Figur 2 – Deler av oppkobling

Sekvensstyringen kan deles inn i disse sekvensene:

  • Sekvens 1 – Hovedvei: Gul – Sidevei: Rød+Gul
  • Sekvens 2 – Hovedvei: Rød – Sidevei: Grønn
  • Sekvens 3 – Hovedvei: Rød+Gul – Sidevei: Gul
  • Sekvens 4 – Hovedvei: Grøn – Sidevei: Rød (Stanser her til magnetsløyfe aktiveres.)

Utarbeid er PLS program som kan styre lyskrysset.

Figur 3 – Skjema for sekvensstyring

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeid et styrestrømskjema.
  • Utarbeid program.
  • Kople også PLS’en opp mot en modell av veikrysset, hvis du har det og gjennomfør en testkjøring.

Ekstern link – Beskrivelse i Wikipedia