BBC-Oppgaver

Bluetooth tranceiver ved Ørjan og Henrik

Ved vår første løsning for bluetooth komminikasjon så brukte vi en Microbit som sender og en Microbit som mottaker. Ørjan og Henrik i klasse 1EFB har også utarbeidet en løsning det BBC:Microbit fungerer som en «tranceiver«, dvs både som sender og mottaker på samme tid.

Figuren over viser skjermbildet som helhet med hardware og program. Figuren under gir kanskje ett litt bedre bilde av selve proogrammet.

Denne løsningen innholder både sender og mottakerfunksjon pluss også både overføring av tall og tekst. Det er sånn sett en god treningsoppgave.

Ekstraoppgave – Start og stopp av motor.

  • Når du slår på apparatet så skal det komme opp en smiley.
  • Når du trykker knapp A så skal motoren starte og det skal komme opp et symbol som viser at den kjører.
  • Når du trykker knapp B skal motoren stanse og det skal komme opp er symol som viser stopp.
  • Når du trykker knapp A og B samtidig så skal smiley komme tilbake.

Hvordan programmerer du dette? Hvordan kobler du opp motoren?

Ekstraoppgave – Dreieretningsvender

En oppgave som det har vært ganske vanlig å jobbe med på VG1 elektrofag, det er «dreieretningsvenderen». Det er vanlig å realisere dreieretningsvenderen ved hjelp av kontaktorlogikk eller PLS, men det er også fullt ut mulig å styre en dreieretningsvender ved hjelp av en mikrokontroller, for eksempel BBC:Micribit.

Styrestrømskretsen til en dreieretningsvender styrer to kontaktorer K1 og K2. K1 får en 3 fase asynkronmotor til å dreie mot venstre. K2 får den til å drier mot høyre. K1 og K2 må aldri slå inn samtidig, for da får vi en kortslutning. Her har vi hovedstrømkretsen:

Over så har vi hovedstrømskretsen med 3 fase 230V eller 400V AC motorspenning. På videoen under så kan vi se hvordan vi kan bruke en mikrokontroller til å styre en slik dreieretningsvender. Kan du klare å få til å programmere BBC:Microbit slik at den klarer denne oppgaven?

Vi mangler foreløpig oppkoblingen av et lite rele for å styre de store kontakorne, men det skal vi få til litt senere.