Dimming an LED

Funksjon:

  • Trykkbryter S1 kan «togle» lysdioden LED av og på.
  • Potmeteret kan brukes til å dimme LED dioden vha pulsbreddemodulasjon.

Oppkobling.

Program for dimming: