Say hello

Say Hello

Enkelt program:

Hardware:

 

Oppkobling:

Koble de to bryterne til pinne 5 og 0V og pinne 11 og 0V.

De innebygde trykkknappene A og B vil nå virke likt med de to oppkoblende trykknappene.