Codebloks installasjon og detaljer

Ved selve installasjonen så valgte jeg bare «default og neste – neste».

Så opprettet jeg et prosjekt av type «Console application», se oppe til høyre:

Det viste seg så å være veldig viktig å velge riktig directory:

Når jeg så skulle lage det første programmet, så opprettet jeg ikke en ny fil, men jeg åpnet det programmet som var opprettet automatisk og som heter main.cpp

For å få .exe filen til å kjøre

Note: Dette bør vi kanskje gjøre sammen på skolen slik at ikke noe av oppsettet på PC’en blir ødelagt.

Med dette oppsettet som er beskrevet over, så fungerte det, men den .exe filen som jeg hadde fått laget i denne directorien ville ikke kjøre:

For å få .exe filen til å kjøre så måtte jeg gå inn på «søk» og taste env.

Da fikk jeg opp editor for Windows environmental variabels (nederst).

Så klikket jeg på «Environment variabels».

Jeg valgte så «path» og edit:

Så la jeg til pathen c:\Program Files\CodeBlocks\