Hva er en hacker?

Det finnes jo veldig mange forskjellige hackere og mange gode og dårlige grunner til å bli til en hacker. Noen av grunnene er gode og lovlige grunner og andre grunner er dårlige og ulovlige grunner, og det finens vel sikkert like mange grunner til å bli til en hacker, som det finnes hakere, men det er vel allikevel vanlig å dele inn «hackerne» i noen grupper:

White Hat hacker.

White hat hackeren arbeider ofte på vegne av den som eier datasystemet for å prøve ut og kontrollere og eventuelt forbedre sikkerheten til et datasystem eller et nettverk. White Hat hackeren vil alltid arbeide ut i fra en avtale med eier eller administrator av nettverket eller datasystemet om hvordan denne sikkerhetsmessige utprøvingen skal skje.

Black Hat hacker.

En «balck Hat Hacker» eller en «Cracker» er oftest en kriminell person som bruker «hacking» til å skaffe seg uautorisert tilgang til nettverk og datamaskiner av forskjellig type for missbruke disse til sine egne ulovlige formål.

Grey Hat hacker.

En «Gray Hat Hacker» kan befinne seg i grenselandet mellom en «White Hat» og en «Black Hat». Han utfører til tider begge typer aktiviteter.

Red hat hacker.

Linker: