Kompendium

Del 1 – Generelt om datasikkerhet.

Del 2 – Tekniske arbeidsredskaper

Windows.

Del 3 – Litt om hvordan lokalnett og Internett fungerer

Del 4 – Forskjellige serverfunksjoner

Del 5 – Identifisering av ulike servere og systmer på Internett.