Malware

Malware er en fellesbetegnelse på forskjellig type skadelig programvare. Malware kan ofte spres via mail, sosiale nettver, websider, gratis programmer man laster ned, trådløse nett og kablede nett.

Malware finnes i utallige varianter, men man deler dem gjerne opp i noen hovedkrupper:

Virus.

Ormer.

Trojanere.

Rotkit.