Hvorfor bør vi lære om hacking?

Det er mange ganske forskellige grunner til det.

For det første så kan «hacking» være veldig god metode for å lære seg nye ting. Da handler «hacking» om å plukke fra hverandre, analysere, eksperimentere og prøve ut. Hacking kan være en veldig god måte å lære seg mange forskjellige typer teknologi.

For den «gode hacker» så kan praktisering av «hacking» også være en måte å lære seg og å forstå de trusler som finnes ute på Internettog hvordan vi kan unngå å bli offer for kriminelle som bruker Internett som sin «kriminelle arena».

Når vi er koblet opp mot Internett så er vi ikke alene. Det finnes veldig mange gode og positive ressurser på Internett, men vi deler også nettverk med «alle verdens kriminelle». Mange av dem vil ønske å missbruke de mange gode og positive mulighetene som ligger i en «riktig bruk av Internett».

Ved å kunne litt om hacking, så lærer vi både en «måte å jobbe på» og å «lære nye ting». Vi lærer også å forstå hvordan teknologien fungerer og hvordan vi i større grad kan forstå den risiko som Internett også medfører og hvordan vi kan beskytte oss mot «de som ikke ønsker oss godt» og som ønsker å utnytte de mange muligheter som Internett gir, på en negetiv måte.

I dewn engelskspåklige terminologien så kaller vi dette trusselbildet ute på Internett for «Cyber Securty Awarness».