Windows ping

Ping brukes til å kontrollere om vi har dataforbindelse ut til Intenett. Ping kommando forteller også hvor land «latence» (tidsforsinkelse) det er fram til serveren.

Vedvarende ping:

ping eksempel.com -t

Her er foreløpig en video: