Netstat

Dette er en kommando som brukes for å se hva slags «datatekniske forbindelser» som er kjører inn og ut av din datamaskin.

  • netstat – Gir oversikt over nåværende forbindelser.
  • netstat -a – Viser alle forbindelser.
  • netstat -b – Viser hvilket program som har satt opp forbindelsen.
  • netstat -f – Viser fulle domenenavn.
  • netstat -n – Viser nummere/ip adresser ikke navn.
  • netstat -o – Viser prosess-id.
  • netstat -ofb – Kombinasjon av parametre.

For å kjøre kommando netstat -b så kreves det at man starter CLI med admin rettigheter. (Høtreklikk og «kjør som Administrator».)

Det finnes også et program som heter TCP-View som gir et godt overblikk over trafikken inn og ut av din PC. Link til Microsoft sin webside.

En video som forklarer en del: