Informasjonssikkerhet

For en bedrift så kan ofte «tap av data» eler at «feil person» får tilgang til data få store økonomiske konsekvenser. I noen tilfeller så kan dette også med føre konkurs for bedriften.

Det er vanlig å dele begrepet «indoemasjonssikkerhet» opp i 3 hovedprinsipper:

  • Konfidensialitet – Data eller opplysninger skal bare være tilgjengelig for de riktige personer.
  • Informasjonskvalitet – Man må kunne stole på at de data som man finner er de riktige og at man kan stole på dem.
  • Informasjonsintegritet – At data som transporteres og lagres ulike steder stammer overens.

For bedrifter og selskaper så er det vel ganske innlysende at det finnes en del informasjon som må være hemmelig. Når det gjelder privatpersoner, så er det kanskje mange som sier noe slikt som at «Ja, men jeg har jo ikke noe som er hemmelig, jeg har jo ingen ting å skjule.» De aller fleste har imidertid opplysninger som må være hemmelig, for eksempel «pålogging til nettbank», «pålogging til e-mail», «pålogging til Facebook» og andre sosiale media.

Linker: