Dictionaries

Video:

Innhold:

Dictionary inneholder key og datafelt. Key er immutable.

Eksempel:


bursdager = {
    'mamma': '21.10.64',
    'pappa': '23.05.54'
    }

tekstv = bursdager['mamma']

print (tekstv) # Printer ut 21.10.64

‘mamma’ in bursdager – vil undersøke om nøkkelen mamma finnes og returnere True

Legge til og endre innhold:bursdager = {
    'mamma': '21.10.64',
    'pappa': '23.05.54'
    }

bursdager['susanne'] = '15.10.90'

bursdager['mamma'] = '21.10.62'     

tekstv = bursdager['mamma'] + ' ' + bursdager['susanne']

print(tekstv) # Skriver ut: 21.10.62 15.10.90


 

 • del bursdager[‘mamma’] – sletter element mamma
 • len(bursdager) – returnerer antallet nøkler.
 • variabel1 = {} – Oppretter en tom dictionary

Iterere over bursdager:


bursdager = {
    'mamma': '21.10.64',
    'pappa': '23.05.54',
    'susanne': '15.10.90'
    }

for key in bursdager:
  print(key)
  print(bursdager[key])
  print() 
  
# skriver ut key og bursdager 


 

Diverse små tester:


# Test av dictionary med lister

dic1 = {
1: [1, 2, 3], 
2: [4, 5, 6], 
3: [7, 8, 9]
}

print(dic1[1]) # [1, 2, 3]

print(dic1[1][1]) # 2

print(dic1) # {1: [1, 2, 3], 2: [4, 5, 6], 3: [7, 8, 9]}

print(type(dic1)) # <class 'dict'>


# Finner lengden av dictionary
a = len(dic1) 
print(a) # 3


# Endre innhold i dictionary

dic1[2] = [1, 2, 3]

print(dic1)


# Finne om nøkler er der

print(3 in dic1) # True

print(4 in dic1) # False


 

Sortere dictinary på nøkler:


# sortere dictionary på nøkler

dic1 = {
1: [1, 2, 3], 
3: [4, 5, 6], 
2: [7, 8, 9]
}

b = sorted(dic1) # Oppretter en sortert liste av nøkler 

print(b) # [1, 2, 3] - Sortert liste av nøkler

for key in b:
  print(key, dic1[key])
  
# 1 [1, 2, 3]
# 2 [7, 8, 9]
# 3 [4, 5, 6]