Funksjoner – Definere – Kall

Video(NTNU):

Innhold:

 • Funksjoner – Gjenbruk av programkode

Deklarasjon av og kall av funksjon:


def funk1():
  print("Hallo")
  
funk1() # Kaller funksjonen funk1

 

Kall med overføring av variabel


def funk1(ett_parameter):
  tekst_streng = ett_parameter
  print(tekst_streng)
  
funk1("Hallo")

# Hallo

 

Kall med overføring av variabel og retur av verdi


def funk1(ett_parameter):
  tekst_streng = ett_parameter
  return tekst_streng
  
tekst1 = funk1("Hallo")

print(tekst1)

# Hallo