Funksjoner – Parametre og argumenter

Video(NTNU):

Innhold


def funk1(ord1, ord2):
    print(ord1 + " og " + ord2)
    
funk1("hopp", "sprett") # Kaller funksjonen funk1() 

# Skriver ut: hopp og sprett