Funksjoner – Void og return

Video(NTNU):

Innhold

 • Void funksjon returnerer ingen ting.
 • none er en egen datatype

Verdireturnerende funksjoner

Retur av en variabel:


def partallsjekk(tall):
  if (tall % 2) == 0:
    partallStatus = True
  else:
    partallStatus = False
  return partallStatus

def printSvar(tall):
  if partallsjekk(tall): # Kall av funksjonen partallsjekk
    print("Tallet " + str(tall) + " er et partall")
  else:
    print("Tallet " + str(tall) + " er et oddetall")
    
tall1 = int(input("Skriv inn et tall: ")) # 1. Hente inn tall fra bruker

printSvar(tall1) # 2. Kall av funksjonen printSvar

 

Retur av flere verdier:


def funk1(ord):
  return 3, "Hei", False, ord # ret av: tall, tekst, boolean, tekstvar.

a, b, c, d = funk1("Hallo") # Kall til funk1 som gir en variabel i kallet

print(str(a) + b + str(c) + d) # Gir utskrift: 3HeiFalseHallo