Heltall og flyttall

Video (NTNU):

Innhold:

Opprette variabler


# Enkle datatyper

int_1 = 7

float_1 = 0.007

string_1 = "Hei"

bool_1 = True

 

Konvertere variabler


# Konvertering mellom datatyper

int(tall1) # Konverterer til integer

float(tall1) # Konverterer til flyttall


 

Eksempel:


a = 7.77

a *= 100

print(int(a))

 

Avrunde til to siffer:


a = 7.7777

a = round(a, 2)

print(a) # 7.78

 

Annet:


a = type(tall_1) # Returnerer datatype

b = int_1 / int_2 # Returnerer alltid en float

 

Konvertere til streng:a = 7.77

print(type(a)) # <class 'float'>

b = str(a)

print(type(b)) # <class 'str'>

print(a)

print(b)