Import av biblioteker

Video(NTNU):

Innhold:

math bibliotek – importere funksjonen – Et helt bibliotek:


import math
tall1 = math.sin(3.14159 / 2)
print("%.2f" % tall1)
# printer ut svaret 1.00

Import av utvalgte funksjoner i et bibliotek:


from math import sin, cos
tall1 = math.sin(3.14159 / 2)
print("%.2f" % tall1)
# printer ut svaret 1.00

random bibliotek


import random
tall1 = random.randint(0, 10)
print(tall1)
# Skriver ut et tilfeldig tall fra 0 til 10

randrange funksjon


import random
tall1 = random.randrange(0, 100, 5)
print(tall1)
# Skriver ut et tilfeldig tall fra 0 til 100 
# i steg 5 for eksempel 65