Indeksering og slicing

Video

Innhold:

strenger, lister og tupler er indekserte, dvs de er nummerert fra 0 til n

Hente ut ett tegn fra en streng:


streng1 = "Hei"

a = streng1[1] # Returnerer e

b = streng1[-1] # Returnerer i

print(a + b) # Skriver ut ei


 

Hente ut flere tegn fra en streng (slicing):


streng1 = "kokkelimonke"

a = streng1[1:3] # Returnerer ok

b = streng1[:3] # Returnerer kok (de tre første)

c = streng1[6:] # Returnerer imonke (de seks siste)

d = streng1[0:8:2] # Returnerer annenhver bokstav

print(a) # ok
print(b) # kok
print(c) # imonke
print(d) # kkei