Komplekse datatyper

Video(NTNU):

Innhold

Enkle datatyper:

 • int – (88)
 • float – (0.007)
 • string – («abc»)
 • bool – (True)

Komplekse datatyper

Set (Mengde)

 • Unike
 • Usortert
 • add( )
 • remove( )
 • set( )
 • set1 = { 1, 2, 3, 4}
 • ”Pose med innhold”
 • ”Hulter i bulter”

List (Liste)

 • Indeksert
 • Plassene er nummererte. Starter med 0
 • Dynamisk (Mutable)
 • Ikke unike
 • list( )
 • lis1 = [1, 2, 3, 2, 4 ]
 • sort( )
 • ”Ting i en hylle”
 • ”Rekke og rad”
 • Kan ikke slå opp på verdi, bare på nøkkel.
 • Sekvensiell struktur

Tuples (Tupler)

 • Som lister
 • Indeksert
 • Statisk (Inmutable)
 • Ikke unike
 • tuple()
 • tup1 = (1, 2, 3, 2, 4)
 • Hurtigere
 • Ekstra sikkerhet
 • Sekvensiell struktur.
 • Kan ikke fjerne elementer.

Dic (Dictionaries)

 • Par av nøkler og verdier
 • dic1 = { ”key1”: ”value1”, ”key2”: ”value2”, ”key3”: ”value3”, }
 • Oppslag: dic1[”key2”]
 • Kan ikke slå opp på verdi, bare på nøkkel.
 • Nøklene må være unike.