Liste i variabel

Video(NTNU):

Innhold

Variabler som inneholder lister fungerer til dels som pekere:


list1 = [1, 2, 3, 4, 5]

list2 = list1

list2[1] = 10

print(list1)
# [1, 10, 3, 4, 5]

print(list2)
# [1, 10, 3, 4, 5]

 

Funksjon som oppretter en kopi av listen og deler innholdet på to ved interering gjennom indeks:


list1 = [2, 4, 6, 8, 10]

def delePaaTo(list1):
  list2 = list1[:] # Kopierer listen
  for i in range(len(list2)):
    list2[i] = list2[i] // 2
  return list2

ny_liste = delePaaTo(list1)

print(list1)
# [2, 4, 6, 8, 10]

print(ny_liste)
# [1, 2, 3, 4, 5] 

 

Funksjon som oppretter en kopi av listen og deler innholdet på to vha ineterering gjennom elementer


list1 = [2, 4, 6, 8, 10]

def delePaaTo(list1):
  list2 = [] # opprette en ny tom liste
  for element in list1:
    list2.append(element // 2)
  return list2

ny_liste = delePaaTo(list1)

print(list1)
# [2, 4, 6, 8, 10]

print(ny_liste)
# [1, 2, 3, 4, 5]  

Linker