Lister og for løkker – 1

Video:

Innhold:

Iterering over elementer i listen:


list1 = [5, 2, 3, 3]

for elx in list1:
  print(elx)

# 5
# 2
# 3
# 3


 

iterere over indekser i listen:


list1 = [5, 2, 3, 3]

for ix in range(len(list1)):
  print(ix)
  print(list1[ix])
  print()

# 0
# 5
# 
# 1
# 2
#
# ....

 

Vi bruker iterering over elementer i følgende tilfeller:

 • For å finne element men ikke forandre.
 • print()
 • utregninger.

 

Vi bruker iterering over indekser i følgende tilfeller:

 • Ved behov for å endre element
 • Ved relativ adressering

 

Full kode til filmen


liste = ['tomat', 'agurk', 'gulrot', 'squash',\
     'aubergine', 'salat', 'paprika']
# iterere over elementer

for grønnsak in liste:
  print(grønnsak)
  """ Denne måten å iterere på er bra, hvis vi
  bare skal printe elementene eller bruke de til noe,
  og vi ikke trenger å endre på lista.
  Passende variabelnavn:
  item, element, eller noe som beskriver hva som
  er i lista. """# iterere over indekser

for i in range(len(liste)):
  print("indeks: ", i)
  print("element: ", liste[i])

  """
  Passende variabelnavn:
  i, j, k, x, y
  index
  """# For å endre på elementer i lista,
# itererer vi over indekser

for i in range(len(liste)):
  
  liste[i] = 0
  
  print(liste)
  print()

""" Dette fungerer ikke:
for grønnsak in liste:
  grønnsak = 0
  # Lista blir /ikke/ endret,
  # kun variabelen "grønnsak" blir endret.
"""


# Hvis vi trenger påfølgende eller etterfølgende
# elementer i lista, itererer vi over indekser

for i in range(0, len(liste), 2):
  if i == len(liste) - 1:
    print(liste[i])
    """Hvis i er indeks til siste element i lista,
    kan vi bare printe dette elementet.
    liste[i + 1] vil gi feilmeldingen IndexError."""
    
  else:
    print(liste[i], liste[i + 1])
  

Linker