Lister og for løkker – 2

Video:

Innhold:

Iterere over elementer. (Datainnhold.)


liste1 = ['knut', 'fredik', 'aage']

for x in liste:
  print(x)

 

Iterere over indekser:


liste1 = ['knut', 'fredik', 'aage']

for inx in range(len(liste1)):
  print(inx) # 0, 1, 2
  print(liste1[inx]) # knut, fredrik, aage


 

Iterere over indekser. Sette alle elementene i en liste til 0:


list1 = [1, 2, 3, 4]

for inx in range(len(list1)):
  list1[inx] = 0
  print(list1)
  print()

# [0, 2, 3, 4] 
# 
# [0, 0, 3, 4] 
# 
# [0, 0, 0, 4]
#
# [0, 0, 0, 0]

 

Printe to elementer pr linje. Hindre at index kjører «out of range»:


list1 = [1, 2, 3, 4, 5]

for inx in range(0, len(list1), 2):
  if inx == len(list1) -1:
    print(list1[inx])
  else:
    print(list1[inx], list1[inx] + 1)

# 1 2
# 3 4
# 5