Lister og funksjoner

Video:

Innhold:

Append funksjonen (1:41):


list1 = [1, 2, 3]

list1.append(7)

print(list1)

# [1, 2, 3, 7]

 

Insert funksjonen (2:03)


list1 = [1, 2, 3, 4]

list1.insert(2, 6)

print(list1)

# [1, 2, 6, 3, 4]

 

pop funksjonen (2:58) kan brukes til å fjerne og eventuelt returnere elementer i en liste. Hvis pop ikke mottar noe parameter, så fjerner den det siste elementet i listen.


list1 = [1, 2, 3, 4]

a = list1.pop(2)

print(a)
print(list1)

# 3 - Ble poppet ut og returnert
# [1, 2, 4] - Resten av listen

 

del kommando (er ikke en funksjon)


list1 = [1, 2, 3, 4]

del list1[2]

print(list1)

# [1, 2, 4] - Resten av listen

 

remove funksjonen:


list1 = [1, 2, 3, 3, 4]

list1.remove(3)

print(list1)

# [1, 2, 3, 4] - Resten av listen

 

index funksjonen – Finner hvor i listen første element av verdien befinner seg


list1 = [1, 2, 3, 3, 4, 5]

print(list1.index(3))

#  2 - Første indeks for tallet 3

 

sort funksjonen


list1 = [5, 2, 3, 3, 4, 1]

list1.sort()

print(list1)

# [1, 2, 3, 3, 4, 5]

 

sorted kommando – Oppretter en sortert kopi av listen:


list1 = [5, 2, 3, 3, 4, 1]

list2 = sorted(list1)

print(list1)

# [5, 2, 3, 3, 4, 1]

print(list2)

# [1, 2, 3, 3, 4, 5]

 

reverse funksjon. Sortering i motsatt rekkefølge:


list1 = [1, 2, 3, 3, 4, 5]

list1.reverse()

print(list1)

# [5, 4, 3, 3, 2, 1]

 

min og max funksjon


list1 = [5, 2, 3, 3, 4, 1]

a = min(list1)

b = max(list1)

print(str(a) + " " + str(b))

# 1 5